Mlund Udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2020
 • CVR 41580488

Virksomheden Mlund Udlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Vinderup. De blev etableret i 12. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 4.998 DKK, mens den i 2022 var på 69.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.036 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

-309%

Egenkapital

-67’ DKK

-641%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58’ DKK

-483%

Årets resultat

2023-58.036 DKK
202227.761 DKK
2021-76.815 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-120%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-441%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.832’ DKK

+37%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-93%

Gældsforpligtelser

1.899’ DKK

+41%

Tilgodehavende

136’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  5’
  -
  -19’
  -
  -14’
  -
  0
  -
  0
  -58’
  -
  -58’
  0
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.696’
  -
  -
  -
  -
  1.696’
  -
  -
  -
  -
  119’
  136’
  1.832’
  40’
  -107’
  -
  -
  -67’
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.852’
  -
  -
  -
  -
  47’
  1.899’
  1.832’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mlund Udlejning ApS 12.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vindelevgård 242 · DK-7830 Vinderup 12.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.09.2020
682030 Anden udlejning af boliger 12.08.2020 31.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-12 12.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Lund 12.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Lund 12.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mlund Udlejning ApS

Vindelevgård 242
7830 Vinderup

CVR

41580488

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2020

P-nummer

1026114558

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at eje udlejningsejendomme, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-