Mlund Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2016
 • CVR 38298933

Virksomheden Mlund Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vinderup. De blev etableret i 1. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.310 DKK, mens den i 2021 var på -7.042 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.202 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

+137%

Egenkapital

2.079’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

+137%

Årets resultat

202220.202 DKK
2021-54.453 DKK
20201.731.690 DKK
2019345.318 DKK
2018308.345 DKK
2017218.837 DKK
20163.600 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.079’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+39%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

2.079’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -9’
  34’
  25’
  20’
  -
  20’
  -
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.309’
  0
  770’
  2.079’
  2.079’
  50’
  2.029’
  -
  -
  2.079’
  -
  2.079’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.079’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mlund Holding ApS 01.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vindelevgård 242 · DK-7830 Vinderup 09.11.2020
Vindelevgård 200 · DK-7830 Vinderup 01.11.2016 08.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 01.11.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-01 01.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Martin Lund 01.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Lund 01.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mlund Holding ApS

Vindelevgård 242
7830 Vinderup

CVR

38298933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2016

P-nummer

1022053848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-