GEA Holding 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. aug. 2020
 • CVR 41560525

Virksomheden GEA Holding 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 4. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.698 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.191 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

-66%

Egenkapital

529’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

90’ DKK

-66%

Årets resultat

202390.191 DKK
2022264.346 DKK
2021174.831 DKK

Likviditetsgrad

2.417 %

+84%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

534’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

121’ DKK

+84%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  2’
  0
  -
  2’
  90’
  -
  90’
  -
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  414’
  414’
  -
  -
  -
  -
  19’
  121’
  534’
  40’
  32’
  59’
  -
  529’
  -
  529’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  534’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GEA Holding 2020 ApS 04.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Aastrup Alle 54 · DK-6100 Haderslev 06.12.2022
Aastrup Alle 54 · DK-6100 Haderslev 04.08.2020 05.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-04 04.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 04.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Gunnar Erbs Andresen 04.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gunnar Erbs Andresen 04.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GEA Holding 2020 ApS

Aastrup Alle 54
6100 Haderslev

CVR

41560525

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. august 2020

P-nummer

1026089243

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er kapitalbesiddelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej