Scandic Defence ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jul. 2020
 • CVR 41546719

Virksomheden Scandic Defence ApS befinder sig i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 27. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -326 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

119 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

13 %

God

Soliditetsgrad

60 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

67’ DKK

Bruttofortjeneste

9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  9’
  -
  -
  -
  9’
  -
  -9’
  -
  -9’
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  67’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Scandic Defence ApS 15.12.2021
PROTECT-AID INTERNATIONAL ApS 27.07.2020 14.12.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Møllehaven 21A · DK-4040 Jyllinge 27.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 01.01.2022
479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 27.07.2020 31.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-12-15 15.12.2021
2020-07-27 27.07.2020 14.12.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 27.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
De Hua 27.07.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
DHML HOLDING ApS 27.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Thisted Larsen 27.07.2020
De Hua 27.07.2020
Torben Hansen 27.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Scandic Defence ApS

Møllehaven 21
4040 Jyllinge

CVR

41546719

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juli 2020

P-nummer

1026072243

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PROTECT-AID INTERNATIONAL ApS

Branchekode

329900
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dh@protect-aid-global.com

Telefon

22123888

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er handel med PPE udstyr

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-