DHML HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jul. 2020
 • CVR 41543175

Virksomheden DHML HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 24. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.217.544 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.218’ DKK

Egenkapital

2.258’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

2.218’ DKK

Likviditetsgrad

42 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

2.332’ DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

31’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  2.218’
  -
  2.218’
  -
  2.218’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.301’
  -
  -
  2.301’
  2.301’
  -
  -
  31’
  -
  0
  31’
  2.332’
  40’
  -3’
  -
  -
  2.258’
  -
  2.258’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  75’
  2.332’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DHML HOLDING ApS 24.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Møllehaven 21A · DK-4040 Jyllinge 24.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 24.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-24 24.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 24.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
De Hua 24.07.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
TYN ApS 15.11.2020
HQ ADMINISTRATION ApS 24.07.2020
Jaxon Holding ApS 24.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Thisted Larsen 24.07.2020
De Hua 24.07.2020
Torben Hansen 24.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DHML HOLDING ApS

Møllehaven 21
4040 Jyllinge

CVR

41543175

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juli 2020

P-nummer

1026066022

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dh@healthcaremask.com

Telefon

22123888

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive handel samt at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-