Nordic Press ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jul. 2020
 • CVR 41529970

Virksomheden Nordic Press ApS befinder sig i branchen "Anden udgivervirksomhed" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 17. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

54’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
2022442 DKK
202113.768 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  27’
  54’
  54’
  40’
  14’
  -
  -
  54’
  -
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nordic Press ApS 17.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvej 6 · DK-3550 Slangerup 17.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
581900 Anden udgivervirksomhed 17.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-17 17.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 17.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Karen Tobiasen 17.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karen Tobiasen 17.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nordic Press ApS

Skovvej 6
3550 Slangerup

CVR

41529970

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juli 2020

P-nummer

1026047915

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

581900
Anden udgivervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive forlagsvirksomhed med udgivelse af bøger samt forestå anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-