KT 2020 Holding APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2020
 • CVR 41524537

Virksomheden KT 2020 Holding APS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 14. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -3.170 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.809.588 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7.810’ DKK

+261%

Egenkapital

10.012’ DKK

+355%

Omsætning

-

Resultat før skat

7.789’ DKK

+260%

Årets resultat

20227.809.588 DKK
20212.162.280 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.052’ DKK

+348%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

40’ DKK

-7%

Tilgodehavende

2.024’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  7.789’
  -
  7.789’
  -20’
  7.810’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.027’
  -
  -
  8.027’
  8.027’
  -
  -
  99’
  -
  116’
  2.024’
  10.052’
  40’
  9.824’
  -
  -
  10.012’
  -
  10.012’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.052’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KT 2020 Holding APS 14.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvej 6 · DK-3550 Slangerup 14.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-14 14.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 14.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Karen Tobiasen 14.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karen Tobiasen 14.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KT 2020 Holding APS

Skovvej 6
3550 Slangerup

CVR

41524537

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2020

P-nummer

1026041623

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

karen.tobiasen@gmail.com

Telefon

42750602

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter i datterselskaber samt at forestå anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-