Live Klassisk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2020
 • CVR 41507780

Virksomheden Live Klassisk ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i København S. De blev etableret i 8. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.841 DKK, mens den i 2021 var på -34.252 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.336 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+81%

Egenkapital

6’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+81%

Årets resultat

2022-5.336 DKK
2021-28.742 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-116 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+114%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

-75%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+80%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -2’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  6’
  40’
  -34’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Live Klassisk ApS 08.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Holmbladsgade 70A · DK-2300 København S 01.10.2022
Prinsesse Christines Vej 16 · DK-2300 København S 05.10.2021 30.09.2022
Ålekistevej 112B · DK-2720 Vanløse 31.10.2020 04.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 08.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-08 08.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Erik-Theodor Danciu 08.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Johannes Lyngstad 05.10.2021
Erik-Theodor Danciu 08.07.2020 04.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Live Klassisk ApS

Holmbladsgade 70
2300 København S

CVR

41507780

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2020

P-nummer

1026021002

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

liveklassisk@gmail.com

Telefon

22414168

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-