Autoshopper ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2020
 • CVR 41444851

Virksomheden Autoshopper ApS befinder sig i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 19. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 15.369 DKK, mens den i 2021 var på -60.922 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.789 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

+122%

Egenkapital

-13’ DKK

+45%

Omsætning

-

Resultat før skat

13’ DKK

+121%

Årets resultat

202210.789 DKK
2021-48.609 DKK
2020-15.291 DKK

Likviditetsgrad

80 %

+27%
Svag

Afkastningsgrad

29 %

+120%
God

Soliditetsgrad

-24 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

54’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

15’ DKK

+125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  15’
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -2’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  30’
  1’
  54’
  54’
  40’
  -53’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  67’
  54’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Autoshopper ApS 19.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vandtårnsvej 77 · DK-2860 Søborg 08.06.2021
Skindergade 15 · DK-1159 København K 19.06.2020 07.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
712020 Teknisk afprøvning og kontrol 19.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-19 19.01.2021
2020-06-19 19.06.2020 18.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.01.2021
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 19.06.2020 18.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hilding Larsson 19.06.2020
Jacob Halkjær 19.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Halkjær 19.06.2020
Jesper Hilding Larsson 19.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Autoshopper ApS

Vandtårnsvej 77
2860 Søborg

CVR

41444851

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2020

P-nummer

1025942082

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

712020
Teknisk afprøvning og kontrol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jl@autoshopper.dk

Telefon

70707920

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-