Lilla Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2016
 • CVR 38161458

Virksomheden Lilla Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 1. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.411 DKK, mens den i 2021 var på -4.181 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.651 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-24%

Egenkapital

-73’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-24%

Årets resultat

2022-7.651 DKK
2021-6.185 DKK
2020-5.599 DKK
2019-86.295 DKK
2018-6.949 DKK
2017-10.380 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-178 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

41’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -2’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  41’
  50’
  -123’
  -
  -
  -73’
  -
  -73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  114’
  41’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lilla Holding ApS 01.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Gladsaxevej 392 · DK-2860 Søborg 25.03.2020
Egilsgade 21 · DK-2300 København S 09.10.2019 24.03.2020
Lauggårds Alle 14 · DK-2860 Søborg 01.11.2016 08.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-01 01.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Hilding Larsson 01.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Hilding Larsson 01.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lilla Holding ApS

Gladsaxevej 392
2860 Søborg

CVR

38161458

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2016

P-nummer

1021900199

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jl@cars-etc.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-