Diamond Dance ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2020
 • CVR 41432012

Virksomheden Diamond Dance ApS befinder sig i branchen "Undervisning i kulturelle discipliner" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 12. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -37.411 DKK, mens den i 2020 var på 2.168 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.253 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-38’ DKK

< -999%

Egenkapital

3’ DKK

-92%

Omsætning

-

Resultat før skat

-38’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-38.253 DKK
20201.677 DKK

Likviditetsgrad

127 %

-85%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-234 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

21 %

-76%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-66%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -38’
  -
  -38’
  -
  -38’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  16’
  40’
  -37’
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  5’
  13’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Diamond Dance ApS 12.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søren Nymarks Vej 25A · DK-8270 Højbjerg 30.04.2021
Langørvej 55 · DK-8381 Tilst 12.06.2020 29.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
855200 Undervisning i kulturelle discipliner 12.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-12 12.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Earle Marriott Williamson 12.06.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
DANCE WORLD DENMARK ApS 12.06.2020
WM Holdingselskab ApS 12.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Earle Marriott Williamson 12.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Diamond Dance ApS

Søren Nymarks Vej 25
8270 Højbjerg

CVR

41432012

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2020

P-nummer

1025925161

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Diamant Dans ApS

Branchekode

855200
Undervisning i kulturelle discipliner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@diamonddance.dk

Telefon

31405544

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med tilbud af danseundervisning, privat undervisning, events mm., samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller