WM Holdingselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2020
 • CVR 41408723

Virksomheden WM Holdingselskab ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tranbjerg J. De blev etableret i 5. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -1.736 DKK, mens den i 2020 var på -1.989 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.743 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-13%

Egenkapital

37’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+12%

Årets resultat

2021-1.743 DKK
2020-1.539 DKK

Likviditetsgrad

909 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-5 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

38’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  30’
  30’
  -
  -
  8’
  -
  -
  8’
  38’
  40’
  -
  -
  -3’
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  38’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WM Holdingselskab ApS 05.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevangen 27 · DK-8310 Tranbjerg J 30.04.2021
Langørvej 55 · DK-8381 Tilst 05.06.2020 29.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-05 05.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Earle Marriott Williamson 05.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Earle Marriott Williamson 05.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WM Holdingselskab ApS

Møllevangen 27
8310 Tranbjerg J

CVR

41408723

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2020

P-nummer

1025894657

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40962913

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-