Palle Ankerstjerne Holding I ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2020
 • CVR 41426462

Virksomheden Palle Ankerstjerne Holding I ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 9. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.250 DKK, mens den i 2021 var på -32.626 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 618.695 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

619’ DKK

+336%

Egenkapital

439’ DKK

+344%

Omsætning

-

Resultat før skat

619’ DKK

+336%

Årets resultat

2022618.695 DKK
2021-262.535 DKK
202042.790 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

+219%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.305’ DKK

+104%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+78%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -41’
  -
  -41’
  619’
  -
  619’
  -
  619’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.305’
  1.305’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.305’
  40’
  -56’
  -
  -
  439’
  -
  439’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  735’
  -
  6’
  -
  866’
  1.305’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Palle Ankerstjerne Holding I ApS 09.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Humlehaven 11 · DK-8920 Randers NV 09.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.06.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-09 09.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.06.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Palle Ankerstjerne Jensen 09.06.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Ankerstjerne Jensen 09.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Palle Ankerstjerne Holding I ApS

Humlehaven 11
8920 Randers NV

CVR

41426462

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2020

P-nummer

1025917711

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for helt eller delvist ejede datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-