NP Beauty ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2020
 • CVR 41110996

Virksomheden NP Beauty ApS befinder sig i branchen "Skønheds- og hudpleje" og har adresse i København N. De blev etableret i 23. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 193.521 DKK, mens den i 2021 var på 315.739 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.530 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Natascha Løv Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

-55%

Egenkapital

-13’ DKK

+69%

Omsætning

474’ DKK

-19%

Resultat før skat

29’ DKK

-55%

Årets resultat

202228.530 DKK
202163.813 DKK
2020-147.544 DKK

Likviditetsgrad

316 %

+37%
God

Afkastningsgrad

13 %

-60%
God

Soliditetsgrad

-6 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

6 %

-45%
Tilfredsst.

Balance

212’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

194’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

224’ DKK

-2%

Tilgodehavende

169’ DKK

+50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  474’
  194’
  -
  -32’
  280’
  29’
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  67’
  102’
  169’
  212’
  40’
  -53’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  171’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  212’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NP Beauty ApS 23.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Åboulevard 60 · DK-2200 København N 21.02.2023
Åboulevard 60 · DK-2200 København N 17.03.2020 20.02.2023
Ruten 211 · DK-2700 Brønshøj 23.01.2020 16.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
960220 Skønheds- og hudpleje 09.03.2020
960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 04.03.2020 08.03.2020
960220 Skønheds- og hudpleje 23.01.2020 03.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-23 23.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Natascha Løv Petersen 21.02.2023
Nadia Løv Marchoud Petersen 23.01.2020 21.02.2023
Nadia Løv Marchoud Petersen 23.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Natascha Løv Petersen 21.02.2023
Natascha Løv Petersen 23.01.2020 03.03.2020
Nadia Løv Marchoud Petersen 23.01.2020 21.02.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NP Beauty ApS

Åboulevard 60
2200 København N

CVR

41110996

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2020

P-nummer

1025488179

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960220
Skønheds- og hudpleje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@npbeauty.dk

Telefon

31324928

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor kosmetik og laser- og skønhedsbehandling og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-