Suhaib Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2020
 • CVR 41096152

Virksomheden Suhaib Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 19. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Suhaib Holding ApS 19.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Åboulevard 60 · DK-2200 København N 21.02.2023
Ruten 211 · DK-2700 Brønshøj 19.01.2020 20.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-19 19.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 19.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Natascha Løv Petersen 21.02.2023
Nadia Løv Marchoud Petersen 19.01.2020
Nadia Løv Marchoud Petersen 19.01.2020 21.02.2023

Legalle ejere

Navn Fra Til
Natascha Løv Petersen 21.02.2023
Nadia Løv Marchoud Petersen 19.01.2020 29.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Natascha Løv Petersen 19.01.2020 03.03.2020
Nadia Løv Marchoud Petersen 19.01.2020
Natascha Løv Petersen 19.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Suhaib Holding ApS

Åboulevard 60
2200 København N

CVR

41096152

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2020

P-nummer

1025468011

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nataschapetersen@hotmail.com

Telefon

31324928

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, agere som holding og investeringsvirksomhed samt enhver anden virksomhed som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-