MV 2020 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2020
 • CVR 41071540

Virksomheden MV 2020 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 1. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.500 DKK, mens den i 2021 var på -7.051 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.801 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

63’ DKK

+67%

Egenkapital

106’ DKK

+147%

Omsætning

-

Resultat før skat

63’ DKK

+67%

Årets resultat

202262.801 DKK
202137.705 DKK
2020-34.951 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

7 %

-33%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.569’ DKK

+268%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+192%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -94’
  -
  -94’
  63’
  -
  63’
  -
  63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.569’
  -
  -
  1.569’
  1.569’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.569’
  40’
  66’
  -
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.314’
  -
  6’
  -
  1.463’
  1.569’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MV 2020 Holding ApS 01.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hjørringvej 158 · DK-9900 Frederikshavn 01.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-01 01.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Vestergaard 01.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Vestergaard 01.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MV 2020 Holding ApS

Hjørringvej 158
9900 Frederikshavn

CVR

41071540

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2020

P-nummer

1025415112

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller