PLAY9 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2019
 • CVR 41027789

Virksomheden PLAY9 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 20. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.108 DKK, mens den i 2022 var på -4.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.785 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-32%

Egenkapital

-5’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

-32%

Årets resultat

2023-4.785 DKK
2022-3.624 DKK
20215.534 DKK
2020-42.007 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-21%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-108 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-86 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  -
  -
  1’
  -
  -
  3’
  6’
  40’
  -45’
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  0
  -
  -
  -
  11’
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PLAY9 ApS 20.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Esperhave 17 · DK-3060 Espergærde 15.08.2023
Antwerpengade 5 · DK-2150 Nordhavn 28.12.2021 14.08.2023
Trelleborggade 2 · DK-2150 Nordhavn 20.12.2019 27.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-20 20.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 20.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holst 20.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holst 20.12.2019 26.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PLAY9 ApS

Esperhave 17
3060 Espergærde

CVR

41027789

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2019

P-nummer

1025356264

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holst2323@gmail.com

Telefon

21719697

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive handel samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-