Play23 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jul. 2017
 • CVR 38788248

Virksomheden Play23 ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Espergærde. De blev etableret i 10. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.632 DKK, mens den i 2021 var på -4.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -135.666 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-136’ DKK

-194%

Egenkapital

834’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-246’ DKK

-308%

Årets resultat

2022-135.666 DKK
2021144.253 DKK
2020331.510 DKK
2019-22.695 DKK
2018632.868 DKK

Likviditetsgrad

77 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.948’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

861’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -496’
  -
  -496’
  -246’
  -
  -246’
  -110’
  -136’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.087’
  -
  -
  1.087’
  1.087’
  -
  -
  -
  -
  399’
  861’
  1.948’
  40’
  28’
  59’
  -
  834’
  -
  834’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.110’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.114’
  1.948’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Play23 ApS 05.10.2020
Play23 IvS 10.07.2017 04.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Esperhave 17 · DK-3060 Espergærde 15.08.2023
Antwerpengade 5 · DK-2150 Nordhavn 28.12.2021 14.08.2023
Trelleborggade 2 · DK-2150 Nordhavn 10.07.2017 27.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 10.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-05 05.10.2020
2017-07-10 10.07.2017 04.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2020
1 DKK 10.07.2017 04.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holst 10.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holst 10.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Play23 ApS

Esperhave 17
3060 Espergærde

CVR

38788248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. juli 2017

P-nummer

1022650277

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holst2323@gmail.com

Telefon

21719697

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt at eje aktier eller anparter i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-