URM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2019
 • CVR 41013273

Virksomheden URM ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med vin og spiritus" og har adresse i København V. De blev etableret i 16. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 61.841 DKK, mens den i 2021 var på 800 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.724 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+150%

Egenkapital

198’ DKK

+394%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

+150%

Årets resultat

202236.724 DKK
2021-73.206 DKK
2020-57.310 DKK

Likviditetsgrad

731 %

+720%
God

Afkastningsgrad

4 %

+109%
Svag

Soliditetsgrad

12 %

-46%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.640’ DKK

+809%

Bruttofortjeneste

62’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

1.442’ DKK

+927%

Tilgodehavende

1.629’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  62’
  -
  -
  -
  62’
  2’
  -28’
  -
  -25’
  37’
  -
  37’
  -
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  11’
  1.490’
  26’
  -
  -
  114’
  1.629’
  1.640’
  40’
  158’
  -
  -
  198’
  -
  198’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.220’
  -
  -
  -
  -
  67’
  156’
  223’
  1.640’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
URM ApS 16.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 74 · DK-1620 København V 27.06.2022
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 03.12.2021 26.06.2022
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 16.12.2019 02.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
463420 Engroshandel med vin og spiritus 16.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-16 16.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør. 16.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Anton Nyman Rasmussen 16.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anton Nyman Rasmussen 16.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

URM ApS

Vesterbrogade 74
1620 København V

CVR

41013273

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2019

P-nummer

1025338886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Curtis Campbell & Co. 1780 ApS
 • Helsingør Spritfabrik ApS
 • Hodges & Chamberlain Distillers 1775 ApS
 • J.J. Jacobsen 1841 ApS
 • Marinus Møller & Co. 1888 ApS

Branchekode

463420
Engroshandel med vin og spiritus

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contact@urm.dk

Telefon

27575858

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive handel, fabrikation, import og eksport, samt agentur og engros handel med spiritus, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej