Characters ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. dec. 2019
 • CVR 41005238

Virksomheden Characters ApS befinder sig i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 9. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.601 DKK, mens den i 2021 var på -6.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.337 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-30%

Egenkapital

8’ DKK

-55%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-30%

Årets resultat

2022-10.337 DKK
2021-7.954 DKK
2020-13.376 DKK

Likviditetsgrad

144 %

-28%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-28 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

-39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

27’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

27’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  27’
  27’
  40’
  -32’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  7’
  -
  19’
  27’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Characters ApS 09.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Enighedsvej 14 · DK-2920 Charlottenlund 04.09.2020
Bornholmsgade 6 · DK-1266 København K 04.05.2020 03.09.2020
Kongsdalvej 19 · DK-2720 Vanløse 09.12.2019 03.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 09.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-09 09.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Winding Lorenzen 09.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Winding Lorenzen 09.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Characters ApS

Enighedsvej 14
2920 Charlottenlund

CVR

41005238

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. december 2019

P-nummer

1025328473

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

592000
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

swlorenzen@gmail.com

Telefon

31168742

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at producere underholdningsindhold samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-