The Sun ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2019
 • CVR 40666907

Virksomheden The Sun ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 22. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -29.405 DKK, mens den i 2021 var på -101.471 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 111.225 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

111’ DKK

-98%

Egenkapital

6.333’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

111’ DKK

-98%

Årets resultat

2022111.225 DKK
20215.011.132 DKK
2020822.494 DKK
2019580.861 DKK

Likviditetsgrad

8.545 %

+168%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+70%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.379’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.987’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -29’
  0
  -
  0
  1’
  111’
  -
  111’
  -
  111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  2.392’
  2.392’
  -
  -
  12’
  -
  3.955’
  3.987’
  6.379’
  40’
  4.071’
  59’
  -
  6.333’
  -
  6.333’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1’
  47’
  6.379’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
The Sun ApS 22.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Enighedsvej 14 · DK-2920 Charlottenlund 09.10.2020
Bornholmsgade 6 · DK-1266 København K 04.05.2020 08.10.2020
Kongsdalvej 19 · DK-2720 Vanløse 22.05.2019 03.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-22 22.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 22.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Winding Lorenzen 22.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Winding Lorenzen 22.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

The Sun ApS

Enighedsvej 14
2920 Charlottenlund

CVR

40666907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2019

P-nummer

1024881497

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

soren@tigerspring.net

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingselskab samt udøve anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller