The Squash Club ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2019
 • CVR 40988432

Virksomheden The Squash Club ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 3. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 39.790 DKK, mens den i 2021 var på 237.819 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -80.629 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-81’ DKK

-172%

Egenkapital

-106’ DKK

-316%

Omsætning

-

Resultat før skat

-81’ DKK

-172%

Årets resultat

2022-80.629 DKK
2021112.345 DKK
2020-177.835 DKK

Likviditetsgrad

201 %

-54%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-142%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

-438%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

965’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

-83%

Gældsforpligtelser

1.071’ DKK

-16%

Tilgodehavende

345’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  40’
  -
  -89’
  -
  -49’
  -
  -32’
  -
  -32’
  -81’
  -
  -81’
  -
  -81’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  620’
  -
  -
  620’
  -
  -
  -
  -
  620’
  16’
  5’
  -
  30’
  294’
  345’
  965’
  40’
  -146’
  -
  -
  -106’
  -
  -106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  900’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  171’
  965’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
The Squash Club ApS 03.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fabriksvej 6 · DK-4200 Slagelse 16.12.2019
Fabriksvej 6 · DK-4200 Slagelse 03.12.2019 15.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 03.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-03 03.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Simon Andreas Wager Evensen 03.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Heidi Lyngholm 03.12.2019 01.12.2022
Simon Andreas Wager Evensen 03.12.2019
Torben Christian Ravn 03.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

The Squash Club ApS

Fabriksvej 6
4200 Slagelse

CVR

40988432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2019

P-nummer

1025305732

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@thesquashclub.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja