WE Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. nov. 2019
 • CVR 40941614

Virksomheden WE Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 18. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 40.892 DKK, mens den i 2022 var på 41.367 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 31.519 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

+8%

Egenkapital

72’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

+7%

Årets resultat

202331.519 DKK
202229.272 DKK
202125.777 DKK
2020-11.988 DKK

Likviditetsgrad

142 %

-3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

15 %

-10%
God

Soliditetsgrad

26 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

273’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

41’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

202’ DKK

+13%

Tilgodehavende

273’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  41’
  -
  -
  -
  41’
  -
  0
  -
  0
  41’
  -
  41’
  -9’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  3’
  273’
  273’
  40’
  -
  32’
  -
  72’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  273’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WE Holding ApS 18.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skælskørvej 37 · DK-4200 Slagelse 18.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-18 18.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 18.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Simon Andreas Wager Evensen 18.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Andreas Wager Evensen 18.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WE Holding ApS

Skælskørvej 37
4200 Slagelse

CVR

40941614

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. november 2019

P-nummer

1025244261

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-