Greenbit ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2019
 • CVR 40925902

Virksomheden Greenbit ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i København S. De blev etableret i 12. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 770.350 DKK, mens den i 2020 var på 831.514 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 174.856 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Tor Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

175’ DKK

-25%

Egenkapital

297’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

224’ DKK

-24%

Årets resultat

2021174.856 DKK
2020231.858 DKK

Likviditetsgrad

581 %

+63%
God

Afkastningsgrad

63 %

-21%
God

Soliditetsgrad

83 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

358’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

770’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

358’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  770’
  -545’
  -
  -
  225’
  -
  -3’
  3’
  -1’
  224’
  -
  224’
  -50’
  175’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  4’
  57’
  358’
  358’
  40’
  107’
  150’
  -
  297’
  -
  297’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  10’
  2’
  62’
  358’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Greenbit ApS 12.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sigbrits Allé 12 · DK-2300 København S 12.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 12.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-12 12.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Tor Nielsen 12.11.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Selskabet af 12. November ApS 12.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Tor Nielsen 12.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Greenbit ApS

Sigbrits Allé 12
2300 København S

CVR

40925902

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2019

P-nummer

1025223043

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og rådgivning omkring software samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-