Selskabet af 12. November ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. nov. 2019
 • CVR 40924639

Virksomheden Selskabet af 12. November ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 12. november 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.002 DKK, mens den i 2021 var på -5.758 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

-59%

Egenkapital

272’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

-61%

Årets resultat

202267.500 DKK
2021166.317 DKK
2020225.480 DKK

Likviditetsgrad

126 %

+13%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

70 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

391’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

150’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -4’
  75’
  74’
  66’
  -
  66’
  -2’
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  237’
  -
  -
  241’
  241’
  -
  -
  -
  106’
  10’
  150’
  391’
  40’
  17’
  118’
  -
  272’
  -
  272’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  111’
  -
  -
  -2’
  4’
  4’
  119’
  391’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Selskabet af 12. November ApS 12.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sigbrits Allé 12 · DK-2300 København S 12.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-12 12.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Tor Nielsen 12.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Tor Nielsen 12.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Selskabet af 12. November ApS

Sigbrits Allé 12
2300 København S

CVR

40924639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. november 2019

P-nummer

1025219984

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Roundtrip ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-