Axos ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2019
 • CVR 40895124

Virksomheden Axos ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 30. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.942 DKK, mens den i 2021 var på -5.001 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 342.347 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

342’ DKK

-1%

Egenkapital

903’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

341’ DKK

-1%

Årets resultat

2022342.347 DKK
2021344.921 DKK
2020176.077 DKK

Likviditetsgrad

1.693 %

+85%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

940’ DKK

+66%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

625’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -
  355’
  354’
  341’
  -
  341’
  -2’
  342’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  316’
  -
  -
  316’
  316’
  -
  -
  -
  26’
  1’
  625’
  940’
  40’
  -
  574’
  -
  903’
  -
  903’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  5’
  -
  37’
  940’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Axos ApS 30.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Letland Alle 2 · DK-2630 Taastrup 30.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-30 30.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Merrild 30.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kehlet Merrild 30.10.2019
Mikkel Merrild 30.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Axos ApS

Letland Alle 2
2630 Taastrup

CVR

40895124

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2019

P-nummer

1025179230

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, eje selskaber og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-