ECTIO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2016
 • CVR 37376302

Virksomheden ECTIO ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 12. januar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.004 DKK, mens den i 2021 var på 44.998 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 179.592 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

180’ DKK

-38%

Egenkapital

685’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

168’ DKK

-41%

Årets resultat

2022179.592 DKK
2021289.097 DKK
2020119.816 DKK
201975.483 DKK
2018-30.313 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+128%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-107%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.934’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-111%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

455’ DKK

+304%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  168’
  -
  168’
  -12’
  180’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.479’
  1.479’
  -
  -
  -
  -
  77’
  455’
  1.934’
  51’
  -681’
  -
  -
  685’
  -
  685’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  1.250’
  1.934’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ECTIO ApS 12.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Letland Alle 2 · DK-2630 Taastrup 06.05.2020
Tyrolsgade 20 · DK-2300 København S 26.02.2016 05.05.2020
Strandlodsvej 6A · DK-2300 København S 12.01.2016 25.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.11.2018
999999 Uoplyst 12.01.2016 28.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-29 29.11.2018
2016-01-12 12.01.2016 28.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
51.000 DKK 24.01.2019
50.000 DKK 12.01.2016 23.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.11.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 12.01.2016 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Merrild 29.11.2018
Mikkel Merrild 12.01.2016 27.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Merrild 18.01.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ECTIO ApS

Letland Alle 2
2630 Taastrup

CVR

37376302

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2016

P-nummer

1021066431

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mikkel@truckwash.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

51.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-