Skovby Huse ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. okt. 2019
 • CVR 40875506

Virksomheden Skovby Huse ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Galten. De blev etableret i 22. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.056.017 DKK, mens den i 2020 var på 749.535 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 449.135 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lasse Odgaard Sandfeld.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

449’ DKK

+168%

Egenkapital

592’ DKK

+185%

Omsætning

-

Resultat før skat

577’ DKK

+166%

Årets resultat

2021449.135 DKK
2020167.627 DKK

Likviditetsgrad

318 %

+79%
God

Afkastningsgrad

66 %

+45%
God

Soliditetsgrad

69 %

+56%
God

Overskudsgrad

-

Balance

863’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

1.056’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

863’ DKK

+82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.056’
  -482’
  -
  -
  574’
  4’
  -1’
  -
  3’
  577’
  -
  577’
  -
  449’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  344’
  391’
  863’
  863’
  40’
  422’
  130’
  -
  592’
  -
  592’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  136’
  271’
  863’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skovby Huse ApS 22.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ringvejen 19 · DK-8464 Galten 22.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 22.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-22 22.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 22.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Odgaard Sandfeld 22.10.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
LIMM Holding ApS 22.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Odgaard Sandfeld 22.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skovby Huse ApS

Ringvejen 19
8464 Galten

CVR

40875506

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. oktober 2019

P-nummer

1025153258

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling af ejendomsprojekter, konsulentbistand omkring ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-