LIMM Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. okt. 2019
 • CVR 40874941

Virksomheden LIMM Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Galten. De blev etableret i 21. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.810 DKK, mens den i 2022 var på -6.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.469 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

61’ DKK

+218%

Egenkapital

480’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

61’ DKK

+214%

Årets resultat

202361.469 DKK
2022-52.308 DKK
2021443.709 DKK
2020159.307 DKK

Likviditetsgrad

236 %

+64%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

568’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

208’ DKK

+64%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  0
  4’
  4’
  61’
  -
  61’
  0
  61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  341’
  -
  -
  361’
  361’
  -
  -
  185’
  -
  -
  208’
  568’
  40’
  140’
  -
  -
  480’
  -
  480’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  88’
  568’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIMM Holding ApS 21.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ringvejen 19 · DK-8464 Galten 21.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-21 21.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Odgaard Sandfeld 21.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Odgaard Sandfeld 21.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIMM Holding ApS

Ringvejen 19
8464 Galten

CVR

40874941

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. oktober 2019

P-nummer

1025152618

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-