Miluda Holding II ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2019
 • CVR 40853502

Virksomheden Miluda Holding II ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 30. september 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.500 DKK, mens den i 2021 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.996.432 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.996’ DKK

< -999%

Egenkapital

-17’ DKK

-101%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1.998’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-1.996.432 DKK
2021-16.560 DKK
2020-4.632 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-939 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

-100%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -1.998’
  -
  -1.998’
  -2’
  -1.996’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  40’
  -57’
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  5’
  18’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Miluda Holding II ApS 30.09.2019 12.10.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Richelieus Alle 3 · DK-2900 Hellerup 30.09.2019 12.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.09.2019 12.10.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-30 30.09.2019 12.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.09.2019 12.10.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.09.2019 12.10.2023

Direktører

Navn Fra Til
Michael Ludvig Davidsen 30.09.2019
Michael Ludvig Davidsen 30.09.2019 12.10.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacqueline Davidsen 21.12.2022
Jacqueline Davidsen 21.12.2022 12.10.2023
Michael Ludvig Davidsen 30.09.2019 20.12.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Miluda Holding II ApS

Richelieus Alle 3
2900 Hellerup

CVR

40853502

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2019

P-nummer

1025123189

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt investering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller