Michael Davidsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2019
 • CVR 40598049

Virksomheden Michael Davidsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 20. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.375 DKK, mens den i 2021 var på -18.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.902.714 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.903’ DKK

+38%

Egenkapital

9.816’ DKK

+100%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

5.157’ DKK

+46%

Årets resultat

20224.902.714 DKK
20213.551.367 DKK
20201.081.889 DKK
2019-37.008 DKK

Likviditetsgrad

78 %

+115%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.817’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

3.001’ DKK

-25%

Tilgodehavende

1.890’ DKK

+55%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  108’
  -92’
  5.160’
  5.176’
  5.157’
  -
  5.157’
  -254’
  4.903’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.199’
  -
  -
  10.927’
  10.927’
  -
  -
  1.888’
  -
  1’
  1.890’
  12.817’
  40’
  2.403’
  -
  -
  9.816’
  -
  9.816’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  580’
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  2.421’
  12.817’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Michael Davidsen Holding ApS 08.06.2023
Miluda Holding I ApS 20.06.2019 07.06.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Richelieus Alle 3 · DK-2900 Hellerup 20.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-08 08.06.2023
2019-06-25 25.06.2019 07.06.2023
2019-06-20 20.06.2019 24.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Ludvig Davidsen 20.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Ludvig Davidsen 20.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Michael Davidsen Holding ApS

Richelieus Alle 3
2900 Hellerup

CVR

40598049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2019

P-nummer

1024799596

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Miluda Holding I ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt investering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-