Nybo Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. okt. 2019
 • CVR 40852468

Virksomheden Nybo Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 8. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 305.660 DKK, mens den i 2021 var på 185.332 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

+102%

Egenkapital

271’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

115’ DKK

+100%

Årets resultat

202289.642 DKK
202144.422 DKK
202097.112 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+57%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

+47%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

5.526’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

306’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

5.255’ DKK

0%

Tilgodehavende

100’ DKK

-53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  306’
  -
  -57’
  -
  249’
  -
  -134’
  -
  -134’
  115’
  -
  115’
  -25’
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.426’
  -
  -
  -
  -
  5.426’
  -
  -
  -
  -
  76’
  100’
  5.526’
  40’
  231’
  -
  -
  271’
  -
  271’
  -
  -
  3.786’
  -
  -
  -
  3.786’
  616’
  69’
  -
  39’
  10’
  135’
  1.469’
  5.526’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nybo Ejendomme ApS 08.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Teglværksvej 20 · DK-7100 Vejle 08.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 08.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-08 08.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Mette Nybo Riis 08.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Nybo Riis 08.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nybo Ejendomme ApS

Teglværksvej 20
7100 Vejle

CVR

40852468

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. oktober 2019

P-nummer

1025122271

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

htr@nordicals.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-