HT Vejle Invest A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 21. maj 2008
 • CVR 31467691

Virksomheden HT Vejle Invest A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vejle. De blev etableret i 21. maj 2008 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -33.074 DKK, mens den i 2021 var på -51.978 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.985 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

-93%

Egenkapital

3.000’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

144’ DKK

-93%

Årets resultat

2022108.985 DKK
20211.573.515 DKK
2020979.448 DKK
2019480.250 DKK
2018553.414 DKK
2017318.681 DKK
2016-457.209 DKK
2015-371.940 DKK
2014154.195 DKK
2013290.585 DKK
2012-248.424 DKK

Likviditetsgrad

7.216 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.694’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-33’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

686’ DKK

-38%

Tilgodehavende

2.317’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -33’
  -
  -141’
  -
  -174’
  31’
  -291’
  -
  -260’
  144’
  -
  144’
  -35’
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  1.091’
  1.091’
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  253’
  1.377’
  -
  -
  -
  117’
  728’
  2.317’
  3.694’
  1.000’
  2.000’
  -
  -
  3.000’
  -
  3.000’
  9’
  9’
  -
  -
  654’
  -
  654’
  -
  -
  -
  2’
  30’
  -
  32’
  3.694’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HT Vejle Invest A/S 01.02.2018
NYBOLIG ERHVERV VEJLE A/S 11.05.2009 31.01.2018
HENRIK TROELSEN A/S 21.05.2008 10.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Teglværksvej 20 · DK-7100 Vejle 20.10.2018
Teglværksvej 20 · DK-7100 Vejle 10.07.2018 19.10.2018
Hornemansvej 11 · DK-7100 Vejle 21.05.2008 09.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.02.2018
683110 Ejendomsmæglere mv. 01.06.2009 31.01.2018
999999 Uoplyst 21.05.2008 31.05.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-06-29 29.06.2023
2018-02-01 01.02.2018 28.06.2023
2009-05-11 11.05.2009 31.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 21.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. 11.05.2009

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mads Nygaard Troelsen 04.03.2022
Mikkel Nygaard Troelsen 01.02.2018
Boye Troelsen 21.05.2008 01.02.2018

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Troelsen 21.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Troelsen 21.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HT Vejle Invest A/S

Teglværksvej 20
7100 Vejle

CVR

31467691

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. maj 2008

P-nummer

1014437300

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20838518

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja