Unitix ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2019
 • CVR 40842306

Virksomheden Unitix ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 7. oktober 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 201.896 DKK, mens den i 2021 var på -24.790 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 151.192 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Thorstein Arnt Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

151’ DKK

+677%

Egenkapital

232’ DKK

+187%

Omsætning

-

Resultat før skat

188’ DKK

+843%

Årets resultat

2022151.192 DKK
2021-26.184 DKK
202067.041 DKK

Likviditetsgrad

652 %

God

Afkastningsgrad

70 %

+328%
God

Soliditetsgrad

85 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

274’ DKK

+239%

Bruttofortjeneste

202’ DKK

+914%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

274’ DKK

+316%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  202’
  -10’
  -
  -
  191’
  -
  -
  -
  -
  188’
  -
  188’
  -37’
  151’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  -
  -
  119’
  274’
  274’
  40’
  192’
  -
  -
  232’
  -
  232’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  42’
  274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Unitix ApS 07.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Faldskærmsvej 58 · DK-3500 Værløse 10.01.2024
Frøslevvej 10 · DK-2610 Rødovre 07.10.2019 09.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 07.10.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-07 07.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening 07.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 07.10.2019
Søren Raun 07.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 07.10.2019
Søren Raun 07.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Unitix ApS

Faldskærmsvej 58
3500 Værløse

CVR

40842306

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2019

P-nummer

1025107981

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

unitix@unitix.dk

Telefon

42335117

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med IT, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller