Raun Holding 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2019
 • CVR 40762728

Virksomheden Raun Holding 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 30. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.464 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-27%

Egenkapital

694’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-27%

Årets resultat

2023-2.464 DKK
2022-1.937 DKK
2021-1.063 DKK
2020400.100 DKK
2019-6.438 DKK

Likviditetsgrad

121 %

0%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

859’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

200’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  659’
  -
  -
  659’
  659’
  -
  -
  -
  0
  200’
  200’
  859’
  40’
  593’
  61’
  -
  694’
  -
  694’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  -
  -
  -
  -
  -
  165’
  859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Raun Holding 2020 ApS 30.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bavnehøj Park 6 · DK-3500 Værløse 19.03.2022
Gustav Webersvej 1 · DK-3520 Farum 07.04.2020 18.03.2022
Bymidten 75 · DK-3500 Værløse 30.08.2019 06.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-30 30.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Raun 30.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Raun 30.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Raun Holding 2020 ApS

Bavnehøj Park 6
3500 Værløse

CVR

40762728

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2019

P-nummer

1025004112

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og eje kapitalandele i datter- eller associeret selskaber, samt anden dermed i forbindelse beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-