Arnt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. sep. 2019
 • CVR 40769439

Virksomheden Arnt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 6. september 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.863 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.324 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

33’ DKK

> +999%

Egenkapital

138’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

32’ DKK

> +999%

Årets resultat

202233.324 DKK
2021-297 DKK
2020-1.342 DKK

Likviditetsgrad

103 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

230’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

95’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -1’
  32’
  -
  32’
  -1’
  33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  106’
  -
  -
  135’
  135’
  -
  -
  -
  -
  50’
  95’
  230’
  40’
  39’
  59’
  -
  138’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  230’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Arnt Holding ApS 06.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Faldskærmsvej 58 · DK-3500 Værløse 10.01.2024
Frøslevvej 10 · DK-2610 Rødovre 06.09.2019 09.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.09.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-06 06.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.09.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 06.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 06.09.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Arnt Holding ApS

Faldskærmsvej 58
3500 Værløse

CVR

40769439

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. september 2019

P-nummer

1025012492

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

idoer@idoer.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og eje kapitalandele i datter- eller associerede selskaber, samt anden dermed i forbindelse beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-