Hjernø Holding ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2019
 • CVR 40720901

Virksomheden Hjernø Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense NV. De blev etableret i 14. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -14.000 DKK, mens den i 2020 var på -209.648 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.862.328 DKK.

I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Klaus Bülow Davidsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9.862’ DKK

< -999%

Egenkapital

1.500’ DKK

-87%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9.734’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-9.862.328 DKK
2020-518.811 DKK
2019-169.861 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

-76%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

16.552’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+93%

Gældsforpligtelser

15.052’ DKK

-17%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -400’
  -9.320’
  -9.720’
  -9.734’
  -
  -9.734’
  -129’
  -9.862’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.552’
  -
  -
  16.552’
  16.552’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.552’
  60’
  -10.551’
  -
  -
  1.500’
  -
  1.500’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.000’
  475’
  -
  5.567’
  -
  10’
  -
  9.052’
  16.552’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hjernø Holding ApS 14.08.2019 28.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Thulevej 25 · DK-5210 Odense NV 14.08.2019 28.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.08.2019 28.02.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-17 17.03.2022 28.02.2024
2019-08-23 23.08.2019 16.03.2022
2019-08-22 22.08.2019 22.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
132.561 DKK 17.03.2022 28.02.2024
60.255 DKK 23.08.2019 16.03.2022
40.001 DKK 22.08.2019 22.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 14.08.2019 30.03.2023

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Brian Vahlun Jørgensen 22.12.2022
Brian Vahlun Jørgensen 22.12.2022 30.03.2023
Anders Tvegaard 31.12.2021 01.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Bülow Davidsen 14.08.2019 30.03.2023
Klaus Bülow Davidsen 14.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Agergaard 23.08.2019 17.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hjernø Holding ApS

Thulevej 25
5210 Odense NV

CVR

40720901

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2019

P-nummer

1024951746

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i kapitalselskaber, der driver erhvervsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

60.255 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej