Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 15. mar. 2016
 • CVR 37543128

Virksomheden Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 15. marts 2016 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 82.719.582 DKK, mens den i 2022 var på 81.345.805 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.002.908 DKK.

Medarbejderstaben består af 117 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Roesgaard. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Vangsgaard Frederiksen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28.003’ DKK

0%

Egenkapital

21.503’ DKK

+3%

Omsætning

111.230’ DKK

+6%

Resultat før skat

-

Årets resultat

202328.002.908 DKK
202228.001.664 DKK
202123.564.829 DKK
202020.009.484 DKK
201918.079.305 DKK
201816.012.816 DKK
201715.165.392 DKK
20162.295.460 DKK

Likviditetsgrad

281 %

+5%
God

Afkastningsgrad

84 %

0%
God

Soliditetsgrad

64 %

+3%
God

Overskudsgrad

25 %

-6%
God

Balance

33.390’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

82.720’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33.390’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  111.230’
  82.720’
  -54.695’
  -
  -
  28.025’
  1’
  -23’
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  28.003’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21.559’
  -
  301’
  9.763’
  33.390’
  33.390’
  7.500’
  -
  14.003’
  -
  21.503’
  -
  21.503’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.868’
  10.012’
  11.887’
  33.390’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab 11.01.2021
Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 01.09.2020 10.01.2021
Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 10.06.2016 31.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbrogade 16 · DK-8700 Horsens 03.01.2023
Sønderbrogade 16 · DK-8700 Horsens 20.10.2018 02.01.2023
Sønderbrogade 16 · DK-8700 Horsens 09.05.2016 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 15.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-12 12.02.2021
2021-01-11 11.01.2021 11.02.2021
2020-09-01 01.09.2020 10.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
7.500.000 DKK 12.02.2021
3.000.000 DKK 18.04.2016 11.02.2021
500.000 DKK 15.03.2016 17.04.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen, direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 15.03.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Michael Mortensen 05.09.2022
Peter Nordentoft 12.02.2021 05.09.2022
Flemming Nymann 12.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jens Roesgaard 15.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Nordentoft 13.08.2018 13.08.2018
Søren Roesgaard 15.03.2016 17.04.2016
Søren Roesgaard 15.03.2016 12.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab

Sønderbrogade 16
8700 Horsens

CVR

37543128

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

15. marts 2016

P-nummer

1021258535

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Roesgaard & Partners Godkendt Revisionspartnerselskab
 • Roesgaard Consulting P/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

75629999

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive bogførings-, revisions- og rådgivningsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen, direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

7.500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

117

Reklamebeskyttelse

Nej