&money ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. aug. 2019
 • CVR 40716297

Virksomheden &money ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 16. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.525.099 DKK, mens den i 2021 var på -204.811 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.775.643 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torsten Michael Schøler Terp. I bestyrelsen sidder 12 personer, som ledes af bestyrelsesformand Carsten Kruse.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4.776’ DKK

-202%

Egenkapital

20.527’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6.123’ DKK

-202%

Årets resultat

2022-4.775.643 DKK
2021-1.579.711 DKK
2020-1.237.355 DKK

Likviditetsgrad

214 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-25 %

-133%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24.007’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-2.525’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.430’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2.525’
  -
  -3.583’
  -
  -6.108’
  -
  -
  -
  -
  -6.123’
  -
  -6.123’
  -
  -4.776’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  16.577’
  16.577’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16.577’
  -
  1.328’
  -
  800’
  3.868’
  7.430’
  24.007’
  200’
  7.397’
  -
  -
  20.527’
  -
  20.527’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.079’
  -
  3.479’
  24.007’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
&money ApS 05.10.2022
&Money ApS 30.06.2021 04.10.2022
Young Money ApS 16.08.2019 29.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gdanskgade 2 · DK-2150 Nordhavn 10.11.2023
Gdanskgade 2 · DK-2150 Nordhavn 26.09.2023 09.11.2023
Gdanskgade 2 · DK-2150 Nordhavn 16.08.2023 25.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 16.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-21 21.12.2022
2022-10-05 05.10.2022 20.12.2022
2021-06-30 30.06.2021 04.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.008 DKK 21.12.2022
200.004 DKK 05.10.2022 20.12.2022
200.000 DKK 30.06.2021 04.10.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 01.05.2020
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 24.10.2019 30.04.2020
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 16.08.2019 23.10.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kim Østergaard 01.01.2024
Frederik Hviid 08.06.2023
Henrik Nystrup Kragh 16.12.2022

Direktører

Navn Fra Til
Torsten Michael Schøler Terp 23.10.2019
Ole Madsen 16.08.2019 23.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

&money ApS

Gdanskgade 2
2150 Nordhavn

CVR

40716297

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. august 2019

P-nummer

1024946920

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Andmoney ApS
 • Young Money ApS
 • bconomy ApS

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@andmoney.dk

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive kommerciel IT-virksomhed, der sælger softwarelicenser til virksomheder i Danmark og i udlandet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

200.008 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja