LJMG Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2019
 • CVR 40646841

Virksomheden LJMG Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 8. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 186.711 DKK, mens den i 2021 var på 172.413 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

51’ DKK

-83%

Egenkapital

717’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

76’ DKK

-81%

Årets resultat

202251.300 DKK
2021309.694 DKK
2020316.454 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-74%
Svag

Soliditetsgrad

12 %

-28%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.809’ DKK

+49%

Bruttofortjeneste

187’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

4.955’ DKK

+61%

Tilgodehavende

316’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  187’
  -
  -
  -
  187’
  11’
  -91’
  -31’
  -111’
  76’
  -
  76’
  -24’
  51’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.493’
  -
  -
  -
  -
  5.493’
  -
  -
  252’
  -
  65’
  316’
  5.809’
  40’
  677’
  -
  -
  717’
  -
  717’
  137’
  137’
  2.801’
  -
  -
  -
  2.801’
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  2.154’
  5.809’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LJMG Ejendomme ApS 08.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Constantiaparken 12 · DK-2960 Rungsted Kyst 21.07.2021
Gl Vallerødvej 31A · DK-2960 Rungsted Kyst 08.07.2019 20.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 08.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-08 08.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 08.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michel Goldin 08.07.2019
Lasse Jensen 08.07.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
MICHEL GOLDIN HOLDING ApS 08.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michel Goldin 08.07.2019
Lasse Jensen 08.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LJMG Ejendomme ApS

Constantiaparken 12
2960 Rungsted Kyst

CVR

40646841

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2019

P-nummer

1024856964

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mg@focusflex.dk

Telefon

30680289

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje fast ejendom og at drive udlejningsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-