MICHEL GOLDIN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2003
 • CVR 27410839

Virksomheden MICHEL GOLDIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 28. oktober 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -44.831 DKK, mens den i 2022 var på -201.185 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -696.952 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-697’ DKK

+43%

Egenkapital

19.718’ DKK

-8%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-697’ DKK

+43%

Årets resultat

2023-696.952 DKK
2022-1.215.850 DKK
20213.185.209 DKK
20201.892.892 DKK
201928.052 DKK
2018167.088 DKK
20172.050.816 DKK
20161.584.625 DKK
2015831.823 DKK
20141.372.894 DKK
2013697.332 DKK
2012713.279 DKK

Likviditetsgrad

71 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30.944’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-45’ DKK

+78%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.939’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  107’
  -36’
  208’
  279’
  -697’
  -
  -697’
  -
  -697’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21.239’
  -
  -
  23.005’
  23.005’
  -
  -
  4.243’
  2.172’
  726’
  7.939’
  30.944’
  125’
  19.532’
  61’
  -
  19.718’
  -
  19.718’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.069’
  -
  -
  -
  -
  -
  11.227’
  30.944’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MICHEL GOLDIN HOLDING ApS 28.10.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Constantiaparken 12 · DK-2960 Rungsted Kyst 28.07.2021
Gl Vallerødvej 31A · DK-2960 Rungsted Kyst 18.06.2018 27.07.2021
Amalievej 10 · DK-3050 Humlebæk 15.10.2008 17.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 28.10.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-07 07.05.2020
2007-06-04 04.06.2007 06.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.10.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 04.06.2007

Direktører

Navn Fra Til
Michel Goldin 28.10.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michel Goldin 28.10.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MICHEL GOLDIN HOLDING ApS

Constantiaparken 12
2960 Rungsted Kyst

CVR

27410839

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2003

P-nummer

1010178831

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mg@focusflex.dk

Telefon

30680289

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-