DADES Erhverv/Bolig Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2019
 • CVR 40626255

Virksomheden DADES Erhverv/Bolig Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 1. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.000 DKK, mens den i 2021 var på -47 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.800.608.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.800.608’ DKK

> +999%

Egenkapital

9.643.327’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.800.604’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.800.608.000 DKK
20211.073.249 DKK
2020399.151 DKK

Likviditetsgrad

100 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.996.619’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.353.267’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  2.800.604’
  -
  2.800.604’
  -
  2.800.608’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9.643.352’
  -
  -
  9.643.352’
  9.643.352’
  -
  -
  2.353.252’
  -
  -
  2.353.267’
  11.996.619’
  1.000’
  5.369.254’
  -
  -
  9.643.327’
  -
  9.643.327’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.353.277’
  -
  -
  -
  15’
  -
  2.353.292’
  11.996.619’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DADES Erhverv/Bolig Holding ApS 13.11.2019
Lyngby Hovedgade 4 ApS 01.07.2019 12.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Lyngby Hovedgade 4 · DK-2800 Kongens Lyngby 01.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.02.2020
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2019 25.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-14 14.10.2022
2021-06-18 18.06.2021 13.10.2022
2020-02-14 14.02.2020 17.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 14.02.2020
40.000 DKK 01.07.2019 13.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2021
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 01.07.2019 20.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren René Kristiansen 18.06.2021
Boris Nørgaard Kjeldsen 01.07.2019 18.06.2021
Søren René Kristiansen 01.07.2019 17.06.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
DADES A/S 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Philip 01.07.2019
Steen Riisgaard 01.07.2019
Marianne Willumsen 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DADES Erhverv/Bolig Holding ApS

Lyngby Hovedgade 4
2800 Kongens Lyngby

CVR

40626255

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2019

P-nummer

1024832178

Moderselskab

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller