Rengøringsselskabet Clay ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2019
 • CVR 40614745

Virksomheden Rengøringsselskabet Clay ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 25. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -62.895 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+100%

Egenkapital

-107’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+100%

Årets resultat

2023-2 DKK
2022-92.467 DKK
2021-54.800 DKK
2020273.521 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-309 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  34’
  40’
  -147’
  -
  -
  -107’
  -
  -107’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  -
  -
  -
  -
  7’
  141’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rengøringsselskabet Clay ApS 25.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Egevangshusene 233 · DK-2630 Taastrup 25.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 25.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-25 25.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Clay Andersen 25.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Clay Andersen 25.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rengøringsselskabet Clay ApS

Egevangshusene 233
2630 Taastrup

CVR

40614745

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2019

P-nummer

1024819864

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-