Clay Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2019
 • CVR 40612556

Virksomheden Clay Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 24. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -299 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -370 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+99%

Egenkapital

271’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+99%

Årets resultat

2022-370 DKK
2021-40.882 DKK
2020271.954 DKK

Likviditetsgrad

804 %

-100%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

309’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

309’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  38’
  195’
  309’
  309’
  40’
  231’
  -
  -
  271’
  -
  271’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  19’
  38’
  309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clay Holding ApS 24.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Egevangshusene 233 · DK-2630 Taastrup 24.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-24 24.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Clay Andersen 24.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Clay Andersen 24.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clay Holding ApS

Egevangshusene 233
2630 Taastrup

CVR

40612556

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2019

P-nummer

1024817039

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-