FB Funds ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2019
 • CVR 40431934

Virksomheden FB Funds ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.601.189 DKK, mens den i 2021 var på 2.233.967 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.064.871 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Rolin.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.065’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.416’ DKK

+318%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.499’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.064.871 DKK
202136.827 DKK
2020-691.317 DKK
20194.795 DKK

Likviditetsgrad

308 %

+405%
God

Afkastningsgrad

124 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

68 %

+206%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.096’ DKK

+106%

Bruttofortjeneste

4.601’ DKK

+106%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.096’ DKK

+106%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.601’
  -2.008’
  -
  -
  2.594’
  1’
  -95’
  -
  -94’
  2.499’
  -
  2.499’
  -435’
  2.065’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.049’
  64’
  252’
  731’
  2.096’
  2.096’
  40’
  1.376’
  -
  -
  1.416’
  -
  1.416’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  435’
  21’
  224’
  680’
  2.096’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FB Funds ApS 11.09.2019
FB Funds IVS 01.04.2019 10.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 100 · DK-2900 Hellerup 03.02.2023
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 16.11.2020 02.02.2023
Tuborg Boulevard 12 · DK-2900 Hellerup 06.08.2019 15.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-11 11.09.2019
2019-08-25 25.08.2019 10.09.2019
2019-07-25 25.07.2019 24.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.09.2019
1.000 DKK 01.04.2019 10.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen 02.09.2019
Virksomheden tegnes af den samlede direktion i forening. 02.08.2019 01.09.2019
Virksomheden tegnes af direktøren alene. 01.04.2019 01.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Rolin 06.05.2020
Thomas Sonne-Schmidt 06.05.2020
Anders Holm-Jensen 25.07.2019 06.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Holm-Jensen 18.07.2019 01.06.2020
Thomas Rolin 18.07.2019
Thomas Sonne-Schmidt 18.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FB Funds ApS

Strandvejen 100
2900 Hellerup

CVR

40431934

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2019

P-nummer

1024603268

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Fundbricks ApS
 • Fundbricks.com ApS

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hello@fundbricks.com

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive investeringsforretning og lignende aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-