TPM Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2019
 • CVR 40420614

Virksomheden TPM Invest ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sabro. De blev etableret i 5. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 416.863 DKK, mens den i 2022 var på 398.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 182.891 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

183’ DKK

0%

Egenkapital

514’ DKK

+55%

Omsætning

-

Resultat før skat

220’ DKK

-6%

Årets resultat

2023182.891 DKK
2022182.574 DKK
202175.406 DKK
202042.145 DKK
2019-18.822 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

+5%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

13 %

+53%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.011’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

417’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

3.428’ DKK

-4%

Tilgodehavende

487’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  417’
  -
  -79’
  -
  338’
  -
  -122’
  4’
  -118’
  220’
  -
  220’
  -37’
  183’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  21’
  -
  3.524’
  -
  -
  -
  -
  3.524’
  -
  -
  77’
  -
  410’
  487’
  4.011’
  50’
  464’
  -
  -
  514’
  -
  514’
  69’
  69’
  1.436’
  -
  -
  -
  2.061’
  1.112’
  -
  -
  -
  20’
  -
  1.367’
  4.011’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TPM Invest ApS 05.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Højvej 39 · DK-8471 Sabro 05.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-16 16.03.2023
2019-04-05 05.04.2019 15.03.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 05.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Tomas Parsberg Madsen 05.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tomas Parsberg Madsen 05.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TPM Invest ApS

Højvej 39
8471 Sabro

CVR

40420614

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2019

P-nummer

1024590603

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tomas@tpmautocentrum.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og udlejning af ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej