Peter Kofod Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2019
 • CVR 40361049

Virksomheden Peter Kofod Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gelsted. De blev etableret i 19. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.925 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-50%

Egenkapital

-7’ DKK

-75%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-50%

Årets resultat

2022-2.925 DKK
2021-1.950 DKK
2020-51.950 DKK

Likviditetsgrad

22 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-355 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

+75%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  50’
  -57’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  4’
  9’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Peter Kofod Holding ApS 19.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hønnerupvej 92 · DK-5591 Gelsted 19.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-19 19.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af direktøren 19.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Peter Kofod 19.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Kofod 19.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Peter Kofod Holding ApS

Hønnerupvej 92
5591 Gelsted

CVR

40361049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2019

P-nummer

1024524651

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber

Tegningsregel

selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja