Ellebaek Composit ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2019
 • CVR 40327789

Virksomheden Ellebaek Composit ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 8. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.775 DKK, mens den i 2021 var på -7.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.815 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-2%

Egenkapital

9’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-2%

Årets resultat

2022-9.815 DKK
2021-9.666 DKK
2020-9.245 DKK
2019-12.680 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-13%
Svag

Afkastningsgrad

-16 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

-47%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

76’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -5’
  -
  -13’
  -
  0
  -
  0
  -13’
  -
  -13’
  -3’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  33’
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  32’
  1’
  9’
  44’
  76’
  50’
  -67’
  -
  -
  9’
  -
  9’
  4’
  4’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  56’
  -
  64’
  76’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ellebaek Composit ApS 08.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
H.P.Hansens Plads 32 · DK-4200 Slagelse 02.04.2021
Korsør Landevej 500 · DK-4242 Boeslunde 08.03.2019 01.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 08.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-08 08.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 08.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ellebæk Due 08.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ellebæk Due 08.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ellebaek Composit ApS

H.P.Hansens Plads 32
4200 Slagelse

CVR

40327789

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2019

P-nummer

1024485524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

467310
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars@isolink.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg og produktion af produkter i glasfiber, komposit og epoxy samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-