Lars Ellebæk Due Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2019
 • CVR 40325999

Virksomheden Lars Ellebæk Due Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 8. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.752 DKK, mens den i 2021 var på -8.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.497 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

-205%

Egenkapital

28’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

-165%

Årets resultat

2022-23.497 DKK
2021-7.716 DKK
2020110.509 DKK
2019-21.199 DKK

Likviditetsgrad

55 %

-19%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

5 %

-45%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

580’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

305’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  0
  -
  -
  0
  -26’
  -
  -26’
  -2’
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  275’
  -
  -
  275’
  275’
  -
  -
  286’
  -
  4’
  305’
  580’
  50’
  -22’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  452’
  -
  -
  -
  -
  -
  552’
  580’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Ellebæk Due Holding ApS 08.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fruegade 15C · DK-4200 Slagelse 02.04.2021
Korsør Landevej 500 · DK-4242 Boeslunde 08.03.2019 01.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-08 08.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 08.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ellebæk Due 08.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ellebæk Due 08.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Ellebæk Due Holding ApS

Fruegade 15
4200 Slagelse

CVR

40325999

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2019

P-nummer

1024484021

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lars@isolink.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-