EVRT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. mar. 2019
 • CVR 40318755

Virksomheden EVRT ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 5. marts 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 116.945 DKK, mens den i 2021 var på -43.510 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -214.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-214’ DKK

+11%

Egenkapital

170’ DKK

-56%

Omsætning

-

Resultat før skat

-285’ DKK

-45%

Årets resultat

2022-214.476 DKK
2021-240.830 DKK
20202.511 DKK
2019-131.008 DKK

Likviditetsgrad

38 %

-57%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

4 %

-78%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

4.411’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

+369%

Gældsforpligtelser

4.241’ DKK

+139%

Tilgodehavende

1.105’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  117’
  -
  -361’
  -
  -244’
  -
  -45’
  4’
  -41’
  -285’
  -
  -285’
  -71’
  -214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  3.226’
  3.226’
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  3.306’
  -
  28’
  99’
  225’
  300’
  1.105’
  4.411’
  75’
  -3.797’
  -
  -
  170’
  -
  170’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.321’
  -
  -
  -
  -
  1.136’
  -
  2.919’
  4.411’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EVRT ApS 05.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinie 4A · DK-8700 Horsens 22.04.2024
Langelinie 4A · DK-8700 Horsens 15.01.2024 21.04.2024
Hindbærhegnet 4 · DK-8700 Horsens 05.03.2019 14.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 05.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-15 15.06.2021
2021-04-28 28.04.2021 14.06.2021
2019-09-27 27.09.2019 27.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 28.04.2021
60.000 DKK 27.09.2019 27.04.2021
50.000 DKK 05.03.2019 26.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 05.03.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ricki Toft Kristiansen 05.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ricki Toft Kristiansen 05.03.2019 26.09.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EVRT ApS

Langelinie 4
8700 Horsens

CVR

40318755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. marts 2019

P-nummer

1024475332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Emergency Virtual Reality Training ApS

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rtk@evrt.dk

Telefon

30209798

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kursusaktivitet og uddannelse samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej